bijdragen

Bijdragen

Wij hechten erg veel belang aan het gratis toegankelijk houden van deze site zodat iedereen gelijke kansen op ontwikkeling heeft zonder afhankelijk te zijn van het inkomen van de ouders bijvoorbeeld.

Natuurlijk kosten de ontwikkeling en het onderhoud van deze site geld en uw steun is dan ook van harte welkom.

U kunt uw bijdrage storten op rekening van stichting Wireon:

91 36 96 013    t.n.v. Stichting Wireon in Hapert.

of op rekeningnummer:

93 81 48 389    t.n.v. opzninges in Hapert.

In beide gevallen wordt uw bijdrage uitsluitend gebruikt voor het onderhoud en de ontwikkeling van deze site. Op afspraak kunt u alle bankafschriften komen inzien.

Kleine bijdragen van gebruikers zijn welkom maar ook grotere van bijvoorbeeld bedrijven die als dank hiervoor een link naar hun bedrijf geplaatst krijgen in een aparte rubriek op onze site is een mogelijkheid.

Als uw bedrijf hierin interesse heeft neem dan contact op met ons via: contact@opzninges.nl

Hartelijk dank namens het team achter opzninges.