"breien"

In het wiskunde-onderwijs wordt het woord breien gebruikt als vakterm voor het verkeerd gebruik van het = teken.

De letterlijke "vertaling" van het symbool = luidt: is gelijk aan.

Dat is dan ook het enige waarvoor je het mag gebruiken:
tussen 2 dingen die exact aan elkaar gelijk zijn.

Een fout, zoals ik die nota bene aantrof als "goed" voorbeeld in een rekenboek van groep 8, is de volgende:

Het gemiddelde van 4 en 6 bereken je zo:

4 + 6 = 10 : 2 = 5 FOUT!

Dit is een ernstige fout want

4 + 6 is helemaal niet gelijk aan 10 : 2

Je doet het wel goed als je elke stap opnieuw begint.

Hier dus:

4 + 6 = 10

10 : 2 = 5

Niet alleen houd je je zo aan de wetten van de wiskunde, ook heb je een duidelijk overzicht van wat je aan het doen bent en word je je bewust van de algemene strategie (het stappenplan) die je altijd kunt gebruiken.

In dit geval bij het berekenen van het gemiddelde:

Stap 1: Bereken het totaal 4 + 6 = 10

Stap 2: Deel dit totaal door het aantal getallen dat je hebt opgeteld 10 : 2 = 5