procenten

1 procent = 1 honderdste deel

Denk maar aan: 1 euro = 100 cent dus 1 cent is 1 honderdste deel van een euro!

Als je wilt weten hoeveel procent 12 is van 48 kun je dat berekenen met een verhoudingstabel:

Stap 1: zet de gegevens op de juiste plaats in de tabel:
Procenten 100
Aantal 48 12
Stap 2: Kies een richting die handig is. (Hier bijv. van links naar rechts):
pijl :4
Procenten 100
Aantal 48 12
pijl :4
Stap 3: Voer de berekening uit en zet het antwoord in de tabel:

Voer de berekening uit
100 : 4 = 25

Procenten 100 25
Aantal 48 12
Stap 4: Schrijf je antwoord netjes op:

Dus dat is 25%.